مدیر کل سایت
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینkasra 8 ساعت قبل
آفلاینsinaaskary 02-20-2018, 10:50 PM
آفلاینyazdandoost 03-19-2018, 12:44 PM

مدیر کل انجمن
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینsaeed aghababaee دیروز, 07:12 PM
آفلاینThe Kingslayer 03-19-2018, 02:36 PM

سردبیر سایت
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینLast of Shadow 02-23-2018, 09:51 PM

سرپرست خبرنگاران
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینAPHRODITE 03-13-2018, 11:41 PM
آفلاینB.A.T دیروز, 03:25 PM
غایبLazaretto 03-14-2018, 03:32 AM
آفلاینVICTORLyNCH 03-18-2018, 01:20 PM

سرپرست تحریریه
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینhosein_ghazali 03-13-2018, 09:42 PM

خبرنگار
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینArman Akbari 10-05-2017, 06:10 PM
آفلاینClicker95 03-07-2018, 05:36 PM
آفلاینDestiny 6 ساعت قبل
آفلاینerfank 12-13-2017, 11:29 PM
آفلاینmahmoud_nzo 02-20-2018, 03:09 PM
آفلاینMahyar 79 02-23-2018, 03:52 PM
آفلاینMr_Game 03-19-2018, 12:25 PM
آفلاینNimooll 03-19-2018, 01:18 PM
آفلاینOmid.B 03-11-2018, 01:28 PM
آفلاینThe White Witcher 08-08-2017, 03:03 AM

تحریریه سایت
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینCHaosPrince 12-18-2017, 01:26 AM
آفلاینham0on 02-21-2018, 06:31 PM
آفلاینrazor00224 02-11-2018, 07:55 PM
آفلاینrezart98 02-09-2018, 04:56 PM
آفلاینroronoa zoro 03-12-2018, 08:21 PM
آفلاینThe Prisoner دیروز, 09:25 PM
آفلاینtitansarus 03-16-2018, 12:12 PM
آفلاینفرزین سلیمی 03-14-2018, 06:07 PM

تحریریه تکفارس
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینmehrabshape 03-11-2018, 10:32 AM
آفلاینMs.Nobody 08-19-2016, 11:39 PM
آفلاینsarakvn 02-04-2018, 03:46 PM
آفلاینsmm183 03-19-2018, 06:16 AM
آفلاینZeinabh97 08-01-2017, 08:08 PM

مدیر انجمن
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینERFAN RP 03-20-2017, 01:49 PM
آفلاینFuture 03-18-2018, 08:47 AM
آفلاینHeathcliffAndrewLedger 03-19-2018, 04:17 AM
آفلاینIm Gamer 09-05-2017, 05:53 PM
آفلاینIt's Time (پنهان)
آفلاینMr. DB 05-23-2017, 01:10 PM
آفلاینsaeed aghababaee دیروز, 07:12 PM