مدیر کل سایت
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینkasra دیروز, 09:14 PM
آفلاینyazdandoost 09-21-2017, 12:45 PM

مدیر کل انجمن
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینsaeed aghababaee 09-20-2017, 01:54 PM
آفلاینThe Kingslayer 09-20-2017, 06:45 PM

سردبیر سایت
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینLast of Shadow دیروز, 06:30 PM
غایبLazaretto 09-15-2017, 11:24 PM

سرپرست خبرنگاران
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینAPHRODITE 08-09-2017, 03:51 PM
آفلاینB.A.T 8 ساعت قبل
آفلاینOmidGam3r 12-30-2015, 12:35 AM

سرپرست تحریریه
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینmeysam-AP 09-17-2017, 03:50 AM

خبرنگار
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینamin97 09-13-2017, 11:29 PM
آفلاینArman Akbari 09-17-2017, 04:41 PM
آفلاینClicker95 09-10-2017, 10:43 PM
آفلاینDestiny 09-16-2017, 12:54 PM
آفلاینmahmoud_nzo 08-28-2017, 07:32 PM
آفلاینMahyar 79 09-08-2017, 08:21 PM
آفلاینMr_Game دیروز, 10:22 AM
آفلاینNimooll 09-21-2017, 09:15 PM
آفلاینSons of Sparda 09-12-2017, 09:30 AM
آفلاینThe White Witcher 08-08-2017, 03:03 AM
آفلاینVICTORLyNCH 08-15-2017, 04:02 PM

تحریریه سایت
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینCHaosPrince 09-20-2017, 08:15 PM
آفلاینrazor00224 09-13-2017, 05:51 PM
آفلاینrezart98 دیروز, 12:26 PM
آفلاینThe Prisoner 09-19-2017, 06:12 AM
آفلاینtitansarus 07-14-2017, 08:51 PM
آفلاینفرزین سلیمی 09-16-2017, 08:03 PM

تحریریه تکفارس
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینAlirezaX0098 09-13-2017, 11:58 PM
آفلاینMs.Nobody 08-19-2016, 11:39 PM
آفلاینsarakvn 09-17-2017, 07:21 PM
آفلاینZeinabh97 08-01-2017, 08:08 PM

مدیر انجمن
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینERFAN RP 03-20-2017, 01:49 PM
آفلاینFuture 09-21-2017, 04:43 AM
آفلاینHeathcliffAndrewLedger 09-18-2017, 06:39 PM
آفلاینIm Gamer 09-05-2017, 05:53 PM
آفلاینIt's Time (پنهان)
آفلاینMr. DB 05-23-2017, 01:10 PM
آفلاینsaeed aghababaee 09-20-2017, 01:54 PM