امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ساختن داستان با شکل
#11
(05-09-2014, 09:43 AM)'kiyan lord' نوشته است: سلام.این داستان من:
1-[img]/images/smi/new/141.gif[/img]
2-[img]images/smi/s0 (41).gif[/img]
3-[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (69).gif[/img]
4-[img]/images/smi/new/167.gif[/img]
5-[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (9).gif[/img]
6-[img]/images/smi/new/clap.gif[/img]

 
مسابقه رزمی داشتی باختی بعد بردی؟


 
                           رد می شه ورقای تقویم مدام        
                                                                                          واسه همه آرزوهامون کندیم گودال
                          دست از پا ترازتره بس که کردیم دعا      
                                                                                          ولی میاد روزی که به کامه ایام
پاسخ
#12
(05-09-2014, 09:43 AM)'kiyan lord' نوشته است: سلام.این داستان من:
1-[img]/images/smi/new/141.gif[/img]
2-[img]images/smi/s0 (41).gif[/img]
3-[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (69).gif[/img]
4-[img]/images/smi/new/167.gif[/img]
5-[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (9).gif[/img]
6-[img]/images/smi/new/clap.gif[/img]

 با یکی دعوات شده زدتت بعدا گریه کردی بعدش به فکر فرو رفتی بعد چماق گرفتی دستت یارو در رفته خوشحال شدی !
یا با یکی دعوات شده زدیش گریه کرده بعدش به فکرفرو رفته چماق گرفته دستش با چماق افتاده دنبالت تو در رفتی در پوست خود نگنجیده !؟
                [تصویر: b7obiqb22m40mxrq72ov.png]
اون که رفته دیگه هیچ وقت نمی یاد...  تا قیامت دلِ من گریه می خواد
ســــرنوشـــت  
چشاش کوره نمی بینه...
زخم خنجرش میمونه تو سینه
پاسخ
#13
خودم میگم.دو برادر داشتند با هم شمشیر بازی میکردند.سوسوله کتک میخوره بعد گریش در  میاد.بابا طرفدار سوسوله بوده بعد میاد سره پسر بزرگه که کتک زده داد میزنه و میخواد کتلتش کنه.بعد اون پسر بزرگه فرار میکنه.بعد سوسوله از ینکه باباش طرفداریش رو کرده خیلی خوشحال میشه.فردا یه داستان دیگه.[img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (43).gif[/img][img]images/smi/s0 (43).gif[/img][img]images/smi/s0 (43).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img]
                                                                                                                    [تصویر: images?q=tbn:ANd9GcTER3H7B0x_eW6tYETXl6t...ze8WpqS1bP]
پاسخ
#14
(05-09-2014, 08:41 PM)'kiyan lord' نوشته است: خودم میگم.دو برادر داشتند با هم شمشیر بازی میکردند.سوسوله کتک میخوره بعد گریش در  میاد.بابا طرفدار سوسوله بوده بعد میاد سره پسر بزرگه که کتک زده داد میزنه و میخواد کتلتش کنه.بعد اون پسر بزرگه فرار میکنه.بعد سوسوله از ینکه باباش طرفداریش رو کرده خیلی خوشحال میشه.فردا یه داستان دیگه.[img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (37).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (24).gif[/img][img]images/smi/s0 (43).gif[/img][img]images/smi/s0 (43).gif[/img][img]images/smi/s0 (43).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img]

 بابا داستانای سخت سخت نسازین[img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (74).gif[/img]
                           رد می شه ورقای تقویم مدام        
                                                                                          واسه همه آرزوهامون کندیم گودال
                          دست از پا ترازتره بس که کردیم دعا      
                                                                                          ولی میاد روزی که به کامه ایام
پاسخ
#15
1-[img]/images/smi/new/133.gif[/img]
2-[img]/images/smi/new/137.gif[/img]
3-[img]/images/smi/new/136.gif[/img]
4-[img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img]
5-[img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img]
6-[img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img]
7-[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (54).gif[/img][img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (49).gif[/img]
8-[img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img]
9-[img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img]
10-[img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img]
داستان امروز.
                                                                                                                    [تصویر: images?q=tbn:ANd9GcTER3H7B0x_eW6tYETXl6t...ze8WpqS1bP]
پاسخ
#16
(05-10-2014, 09:13 AM)'kiyan lord' نوشته است: 1-[img]/images/smi/new/133.gif[/img]
2-[img]/images/smi/new/137.gif[/img]
3-[img]/images/smi/new/136.gif[/img]
4-[img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img]
5-[img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img]
6-[img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img]
7-[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (54).gif[/img][img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (49).gif[/img]
8-[img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img]
9-[img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img]
10-[img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img]
داستان امروز.

 
لابد دارک سولز 2 بازی کردی[img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img]


 
My morning sun is the drug that brings me near

To the childhood I lost, replaced by fear[تصویر: 51d24e4529f35b9228ba4c32e6acdbba.gif]
پاسخ
#17
(05-10-2014, 09:13 AM)'kiyan lord' نوشته است: 1-[img]/images/smi/new/133.gif[/img]
2-[img]/images/smi/new/137.gif[/img]
3-[img]/images/smi/new/136.gif[/img]
4-[img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img][img]images/smi/s0 (45).gif[/img]
5-[img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img][img]images/smi/s0 (96).gif[/img]
6-[img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img][img]/images/smi/new/141.gif[/img]
7-[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (54).gif[/img][img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (49).gif[/img]
8-[img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img][img]images/smi/s0 (56).gif[/img]
9-[img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img][img]images/smi/s0 (36).gif[/img]
10-[img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]/images/smi/new/124.gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img][img]images/smi/s0 (93).gif[/img]
داستان امروز.

 
نشستی بازی کردی فیلم دیدی بعد که این کارات تموم شد رفتی درس بخونی فهمیدی خیلی زیاده رفتی سر جلسه امتحان وقتی برگشتی ایمان آوردی که باید درس بخونی؟
بابا اینقدر سخت نساز[img]images/smi/s0 (25).gif[/img]


 
                           رد می شه ورقای تقویم مدام        
                                                                                          واسه همه آرزوهامون کندیم گودال
                          دست از پا ترازتره بس که کردیم دعا      
                                                                                          ولی میاد روزی که به کامه ایام
پاسخ
#18
نه خیلی اسونه.[img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img]
                                                                                                                    [تصویر: images?q=tbn:ANd9GcTER3H7B0x_eW6tYETXl6t...ze8WpqS1bP]
پاسخ
#19
جوابو بگو کسی بلد نیست[img]images/smi/s0 (43).gif[/img]

[img]/images/smi/new/137.gif[/img][img]/images/smi/new/137.gif[/img]
[img]images/smi/s0 (5).gif[/img][img]images/smi/s0 (5).gif[/img][img]images/smi/s0 (5).gif[/img][img]images/smi/s0 (34).gif[/img]
[img]images/smi/s0 (38).gif[/img][img]images/smi/s0 (38).gif[/img][img]images/smi/s0 (30).gif[/img]
[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (54).gif[/img][img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (54).gif[/img]
[img]images/smi/s0 (83).gif[/img][img]images/smi/s0 (83).gif[/img]
[img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img]
 
[تصویر: fu3351.jpg]
پاسخ
#20
(05-14-2014, 07:06 PM)'manhunt' نوشته است: جوابو بگو کسی بلد نیست[img]images/smi/s0 (43).gif[/img]

[img]/images/smi/new/137.gif[/img][img]/images/smi/new/137.gif[/img]
[img]images/smi/s0 (5).gif[/img][img]images/smi/s0 (5).gif[/img][img]images/smi/s0 (5).gif[/img][img]images/smi/s0 (34).gif[/img]
[img]images/smi/s0 (38).gif[/img][img]images/smi/s0 (38).gif[/img][img]images/smi/s0 (30).gif[/img]
[img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (54).gif[/img][img]/images/smi/new/gameemag.ir_smiley (54).gif[/img]
[img]images/smi/s0 (83).gif[/img][img]images/smi/s0 (83).gif[/img]
[img]images/smi/s0 (25).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img]
 

 
داشتی فیلم می دیدی که ضد حال خوردی وبعد رفتی خودتو با داغون کردن اطراف خالی کردی[img]images/smi/s0 (67).gif[/img]


 
My morning sun is the drug that brings me near

To the childhood I lost, replaced by fear[تصویر: 51d24e4529f35b9228ba4c32e6acdbba.gif]
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  داستان ګاتهام کجاست Marshall Bruce Mathers 9 1,189 08-16-2015, 11:40 PM
آخرین ارسال: Marshall Bruce Mathers

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان