مدیر کل سایت
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینkasra 12-02-2023, 01:37 PM
آفلاینyazdandoost 07-24-2020, 01:03 AM

مدیر کل انجمن
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینleiliiii 1 ساعت پیش

سردبیر سایت
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینAPHRODITE 11-22-2023, 12:24 PM
آفلاینmosioc 11-22-2023, 10:37 PM
آفلاینSwallowthesun 11-30-2023, 01:37 AM

سرپرست خبرنگاران
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
غایبLazaretto 06-01-2018, 10:55 PM

خبرنگار
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاین.:Ali:. 10-04-2019, 09:08 PM
آفلاین20master 01-06-2021, 04:36 AM
آفلاینA.R.A.$.H 12-26-2018, 11:59 PM
آفلاینabolfazlmanafzadeh 10-07-2022, 05:21 PM
آفلاینali292jamali 08-23-2019, 11:36 PM
آفلاینali@blackjack (پنهان)
آفلاینAliresa.79 11-30-2023, 01:06 PM
آفلاینamir_hossein_nosrati 09-24-2023, 08:57 PM
آفلاینarash madridista 12-01-2023, 12:24 AM
آفلاینArman Akbari 10-05-2017, 06:10 PM
آفلاینDaniel Amini 07-02-2018, 12:14 PM
آفلاینDestiny 06-11-2020, 01:29 AM
آفلاینerfank 12-13-2017, 11:29 PM
آفلاینGreatness 03-19-2021, 10:18 PM
آفلاینHamid Askari 11 (پنهان)
آفلاینhosein_ghazali 11-10-2023, 02:02 PM
آفلاینJesper Kyd (پنهان)
آفلاینmahdimostafaei 06-10-2023, 05:02 PM
آفلاینMahyar79 04-06-2019, 01:53 PM
آفلاینMaster Thief 02-22-2019, 02:58 PM
آفلاینMehrdadKarami 06-09-2020, 11:05 PM
آفلاینmiro6 02-21-2021, 12:48 PM
آفلاینmmra 09-05-2022, 10:33 AM
آفلاینMohsen.Ra8 (پنهان)
آفلاینmoriarty2225 05-16-2018, 02:37 AM
آفلاینMrSeyyed 08-19-2019, 08:22 PM
آفلاینmsaeedazizi 06-21-2020, 11:00 AM
آفلاینMurphynism 05-08-2021, 12:08 PM
آفلاینNimooll 07-14-2018, 05:27 PM
آفلاینOmid.B 03-11-2018, 01:28 PM
آفلاینRamtin fz 11-21-2023, 09:56 PM
آفلاینrandyerfan 03-31-2018, 01:17 AM
آفلاینRewindMaster 01-15-2022, 07:09 PM
آفلاینSilvermahdi 09-22-2021, 08:21 AM
آفلاینSJD47 11-21-2023, 09:05 PM
آفلاینTerribleCrach 03-11-2020, 12:06 PM
آفلاینThe White Witcher 01-17-2023, 12:07 AM
آفلاینWhite Beard (پنهان)
آفلاینآرش دهقان 07-31-2018, 08:04 AM
آفلاینعلی مطاعی 03-23-2019, 02:23 PM
آفلایننوید رزاقی 09-23-2023, 02:57 PM
آفلاینپوریا عباسی 08-04-2022, 04:14 PM

تحریریه سایت
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینArman Zarmehr 12-02-2023, 03:45 AM
آفلاینarmo 11-23-2021, 02:28 PM
آفلاینArya.M 05-15-2022, 05:37 PM
آفلاینDrfarzan96 05-25-2023, 01:55 PM
آفلاینmahdigunner 11-21-2023, 08:26 PM
آفلاینmolyai (پنهان)
آفلاینNobodyNobody123 (پنهان)
آفلاینtitansarus 10-24-2021, 01:33 PM
آفلاینYouGh 12-02-2023, 12:17 AM
آفلاینفرزین سلیمی 03-27-2021, 08:46 PM
آفلاینمصطفی زاهدی 09-28-2023, 02:26 PM

تحریریه تکفارس
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینa.nouri 11-26-2023, 10:25 PM
آفلاینAlirezaFazel 03-22-2022, 05:14 AM
آفلاینAmirNedaei (پنهان)
آفلاینBDanial 08-17-2018, 09:32 PM
آفلاینebad.1899 07-26-2019, 09:39 PM
آفلاینKhashayar Jahani 11-11-2020, 11:56 PM
آفلاینmahdi_fayazi 12-11-2020, 06:41 PM
آفلاینmajid_mhr 04-29-2021, 01:31 AM
آفلاینMimdot 10-15-2023, 11:39 AM
آفلاینMReza1234 (پنهان)
آفلاینMs.Nobody 08-19-2016, 11:39 PM
آفلاینrh99 (پنهان)
آفلاینSepehr_OIS 11-25-2023, 05:46 PM
آفلاینTobiasRieper47 10-30-2023, 02:43 PM
آفلاینفاطمه آهنگریان 07-26-2020, 10:36 PM
آفلاینمحمد صداقت (پنهان)

مدیر انجمن
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینIt's Time (پنهان)
آفلاینsaeed aghababaee 12-14-2021, 05:39 AM