امتیاز موضوع:
 • 6 رأی - میانگین امتیازات: 4.83
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ارتباط با اعضای تحریریه
(12-26-2015, 10:07 PM)SaeedSk0157 نوشته است:
(12-26-2015, 10:06 PM)$$Big Bo نوشته است: سلام دوستان، میخواسم بدونم چرا استفاده از فعل می‌باشد رو توی تحریریه ممنوع کردید؟  S0 (44)با توجه به صحبت‌های اعضای تحریریه S0 (2)
بعضی از فضلا معتقدند که در نوشته‌های معتبر فارسی هرگز می‌باشد به‌جای است به‌کار نرفته و بنابراین استعمال آن غلط است. به دو دلیل بهتر است از استعمال می‌باشد به‌جای است پرهیخت.

نخست اینکه می‌باشد و دیگر صیغه‌های باشیدن در گفتار عادی مردم رایج نیست و البته زبانِ نوشتار —خاصه در مواردی که با مصطلحات علمی و فنی و مفاهیم تخیلی و استعاری سروکار ندارد— هرچه به زبان روزمره نزدیکتر باشد بهتر است (حتی می‌توان گفت که یکی از وظایف اهل قلم این است که فاصلهٔ میان زبان گفتار و زبان نوشتار را تا جایی که لطمه به دقایق و ظرایف اندیشه نزد کمتر کنند).

دودیگر اینکه می‌باشد به‌عنوان فعل اسنادی هیچ فرقی با است ندارد و بنابراین نیازی نیست که جانشین آن شود مگر برای پرهیز از تکرار، ولی تکرار فعل را لزوماً نباید از عیوب نگارش دانست (ر.ک: مدخل تکرار فعل از منبع مذکور).

با این همه، گرچه موارد استعمال می‌باشد به‌نسبتِ است بسیار اندک است، ولی بزرگان شعر و نثر فارسی گاه‌گاه آن را به‌جای این به‌کار برده‌اند:

« چون بوعلی درآمد، شیخ گفت: مارا اندیشهٔ زیارت می‌باشد »
—اسرارالتوحید

اساسا فعل می‌باشد، از مصدر باشیدن نمیاد، بلکه از فعل امر بِباش میاد که ب اولش حذف شده و اولش می قرار گرفته و آخرش هم شناسه، پس استفاده ازش هیچ ایرادی نداره S0 (22) 
تکرار قعل هم اتفاقا مشکل بزرگیه S0 (43)
[تصویر: e73j_img_20160529_154741.jpg]
پاسخ
(12-26-2015, 10:13 PM)$$Big Bo نوشته است:
(12-26-2015, 10:07 PM)SaeedSk0157 نوشته است:
(12-26-2015, 10:06 PM)$$Big Bo نوشته است: سلام دوستان، میخواسم بدونم چرا استفاده از فعل می‌باشد رو توی تحریریه ممنوع کردید؟  S0 (44)با توجه به صحبت‌های اعضای تحریریه S0 (2)
بعضی از فضلا معتقدند که در نوشته‌های معتبر فارسی هرگز می‌باشد به‌جای است به‌کار نرفته و بنابراین استعمال آن غلط است. به دو دلیل بهتر است از استعمال می‌باشد به‌جای است پرهیخت.

نخست اینکه می‌باشد و دیگر صیغه‌های باشیدن در گفتار عادی مردم رایج نیست و البته زبانِ نوشتار —خاصه در مواردی که با مصطلحات علمی و فنی و مفاهیم تخیلی و استعاری سروکار ندارد— هرچه به زبان روزمره نزدیکتر باشد بهتر است (حتی می‌توان گفت که یکی از وظایف اهل قلم این است که فاصلهٔ میان زبان گفتار و زبان نوشتار را تا جایی که لطمه به دقایق و ظرایف اندیشه نزد کمتر کنند).

دودیگر اینکه می‌باشد به‌عنوان فعل اسنادی هیچ فرقی با است ندارد و بنابراین نیازی نیست که جانشین آن شود مگر برای پرهیز از تکرار، ولی تکرار فعل را لزوماً نباید از عیوب نگارش دانست (ر.ک: مدخل تکرار فعل از منبع مذکور).

با این همه، گرچه موارد استعمال می‌باشد به‌نسبتِ است بسیار اندک است، ولی بزرگان شعر و نثر فارسی گاه‌گاه آن را به‌جای این به‌کار برده‌اند:

« چون بوعلی درآمد، شیخ گفت: مارا اندیشهٔ زیارت می‌باشد »
—اسرارالتوحید

اساسا فعل می‌باشد، از مصدر باشیدن نمیاد، بلکه از فعل امر بِباش میاد که ب اولش حذف شده و اولش می قرار گرفته و آخرش هم شناسه، پس استفاده ازش هیچ ایرادی نداره S0 (22) 
تکرار قعل هم اتفاقا مشکل بزرگیه S0 (43)
اینارو که من از خودم در نیاوردم
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%...B%8C%D8%AF
اون پست خودمم ویرایش کردم  S0 (2)
پاسخ
(12-26-2015, 10:14 PM)SaeedSk0157 نوشته است:
(12-26-2015, 10:13 PM)$$Big Bo نوشته است:
(12-26-2015, 10:07 PM)SaeedSk0157 نوشته است:
(12-26-2015, 10:06 PM)$$Big Bo نوشته است: سلام دوستان، میخواسم بدونم چرا استفاده از فعل می‌باشد رو توی تحریریه ممنوع کردید؟  S0 (44)با توجه به صحبت‌های اعضای تحریریه S0 (2)
بعضی از فضلا معتقدند که در نوشته‌های معتبر فارسی هرگز می‌باشد به‌جای است به‌کار نرفته و بنابراین استعمال آن غلط است. به دو دلیل بهتر است از استعمال می‌باشد به‌جای است پرهیخت.

نخست اینکه می‌باشد و دیگر صیغه‌های باشیدن در گفتار عادی مردم رایج نیست و البته زبانِ نوشتار —خاصه در مواردی که با مصطلحات علمی و فنی و مفاهیم تخیلی و استعاری سروکار ندارد— هرچه به زبان روزمره نزدیکتر باشد بهتر است (حتی می‌توان گفت که یکی از وظایف اهل قلم این است که فاصلهٔ میان زبان گفتار و زبان نوشتار را تا جایی که لطمه به دقایق و ظرایف اندیشه نزد کمتر کنند).

دودیگر اینکه می‌باشد به‌عنوان فعل اسنادی هیچ فرقی با است ندارد و بنابراین نیازی نیست که جانشین آن شود مگر برای پرهیز از تکرار، ولی تکرار فعل را لزوماً نباید از عیوب نگارش دانست (ر.ک: مدخل تکرار فعل از منبع مذکور).

با این همه، گرچه موارد استعمال می‌باشد به‌نسبتِ است بسیار اندک است، ولی بزرگان شعر و نثر فارسی گاه‌گاه آن را به‌جای این به‌کار برده‌اند:

« چون بوعلی درآمد، شیخ گفت: مارا اندیشهٔ زیارت می‌باشد »
—اسرارالتوحید

اساسا فعل می‌باشد، از مصدر باشیدن نمیاد، بلکه از فعل امر بِباش میاد که ب اولش حذف شده و اولش می قرار گرفته و آخرش هم شناسه، پس استفاده ازش هیچ ایرادی نداره S0 (22) 
تکرار قعل هم اتفاقا مشکل بزرگیه S0 (43)
اینارو که من از خودم در نیاوردم
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%...B%8C%D8%AF
اون پست خودمم ویرایش کردم  S0 (2)

تو چیکاره سایتا داری، به مخ خودت فشار بیار S0 (2)
[تصویر: e73j_img_20160529_154741.jpg]
پاسخ
(12-26-2015, 10:15 PM)$$Big Bo نوشته است:
(12-26-2015, 10:14 PM)SaeedSk0157 نوشته است:
(12-26-2015, 10:13 PM)$$Big Bo نوشته است:
(12-26-2015, 10:07 PM)SaeedSk0157 نوشته است:
(12-26-2015, 10:06 PM)$$Big Bo نوشته است: سلام دوستان، میخواسم بدونم چرا استفاده از فعل می‌باشد رو توی تحریریه ممنوع کردید؟  S0 (44)با توجه به صحبت‌های اعضای تحریریه S0 (2)
بعضی از فضلا معتقدند که در نوشته‌های معتبر فارسی هرگز می‌باشد به‌جای است به‌کار نرفته و بنابراین استعمال آن غلط است. به دو دلیل بهتر است از استعمال می‌باشد به‌جای است پرهیخت.

نخست اینکه می‌باشد و دیگر صیغه‌های باشیدن در گفتار عادی مردم رایج نیست و البته زبانِ نوشتار —خاصه در مواردی که با مصطلحات علمی و فنی و مفاهیم تخیلی و استعاری سروکار ندارد— هرچه به زبان روزمره نزدیکتر باشد بهتر است (حتی می‌توان گفت که یکی از وظایف اهل قلم این است که فاصلهٔ میان زبان گفتار و زبان نوشتار را تا جایی که لطمه به دقایق و ظرایف اندیشه نزد کمتر کنند).

دودیگر اینکه می‌باشد به‌عنوان فعل اسنادی هیچ فرقی با است ندارد و بنابراین نیازی نیست که جانشین آن شود مگر برای پرهیز از تکرار، ولی تکرار فعل را لزوماً نباید از عیوب نگارش دانست (ر.ک: مدخل تکرار فعل از منبع مذکور).

با این همه، گرچه موارد استعمال می‌باشد به‌نسبتِ است بسیار اندک است، ولی بزرگان شعر و نثر فارسی گاه‌گاه آن را به‌جای این به‌کار برده‌اند:

« چون بوعلی درآمد، شیخ گفت: مارا اندیشهٔ زیارت می‌باشد »
—اسرارالتوحید

اساسا فعل می‌باشد، از مصدر باشیدن نمیاد، بلکه از فعل امر بِباش میاد که ب اولش حذف شده و اولش می قرار گرفته و آخرش هم شناسه، پس استفاده ازش هیچ ایرادی نداره S0 (22) 
تکرار قعل هم اتفاقا مشکل بزرگیه S0 (43)
اینارو که من از خودم در نیاوردم
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%...B%8C%D8%AF
اون پست خودمم ویرایش کردم  S0 (2)

تو چیکاره سایتا داری، به مخ خودت فشار بیار S0 (2)
دیگه اگه اعتراضی داری برو به مدیر کل سایت بگو  S0 (2)
اگه تو خبرای سایت موزجی هم نگاه کنی، می‌بینی که اصلا از "می‌باشد" استفاده نمی‌کنن S0 (24)
پاسخ
تعجب میکنم که ایا این پست در بخش گفت و گوی آزاد ایجاد شده که هرشخصی از راه میرسه نظر میده!
برای بار آخر میگم پاسخگویی فقط و فقط به عهده ی سردبیر، سرپرستان، مدیران قرمز رنگ و نویسنده مطلب موردنظر هست و بس! هر ماه باید این نکته رو یادآوری کنیم?!!
اگر هم به انتقاد و صحبتتون جوابی داده نشد، بدونید قابل قبول نبوده و یا به اطلاع مسؤلین فوق رسیده نشده.

والسلام.
[تصویر: Wolves_ofThe_North.jpg]
پاسخ
سلام، وقت به خیر...

همین الآن در حال جست‎وجو در وبسایت بودم که یک موردی تحت عنوان «ویدئوی پرانتظار ترین بازی های سال ۲۰۱۶» به چشمم خورد! پست و ویدیو رو که نظاره کردم، واقعاً به حال خودم که یک زمانی توی وبسایت مشغول به کار بودم، تاسف خوردم! ویدیویی بی‎کیفیت که از روی شبکه ما.هواره‎ای «منوتو» ضبط شده و تحت عنوان «ویدئوی پرانتظار ترین بازی های سال ۲۰۱۶» توی وبسایت منتشر شده!
کسری جان، گیمفا یک وبلاگ نیست! گیمفا یک وبسایت صرفاً برای سرگرمی نیست... واقعاً نمی‎دونم چی بگم... اگر جوابی داری «که مطمئنم نداری»، خوش‎حال می‎شم بشنوم...
پاسخ
(01-10-2016, 04:52 PM)Mental patient نوشته است: سلام، وقت به خیر...

همین الآن در حال جست‎وجو در وبسایت بودم که یک موردی تحت عنوان «ویدئوی پرانتظار ترین بازی های سال ۲۰۱۶» به چشمم خورد! پست و ویدیو رو که نظاره کردم، واقعاً به حال خودم که یک زمانی توی وبسایت مشغول به کار بودم، تاسف خوردم! ویدیویی بی‎کیفیت که از روی شبکه ما.هواره‎ای «منوتو» ضبط شده و تحت عنوان «ویدئوی پرانتظار ترین بازی های سال ۲۰۱۶» توی وبسایت منتشر شده!
کسری جان، گیمفا یک وبلاگ نیست! گیمفا یک وبسایت صرفاً برای سرگرمی نیست... واقعاً نمی‎دونم چی بگم... اگر جوابی داری «که مطمئنم نداری»، خوش‎حال می‎شم بشنوم...

حالا کیفیت ویدیو به کنار.
واقعا اون متنی که توی پست نوشته شده چه معنایی میده؟
حتی یک سطر هم نمیشه. S0 (43)
خب شما که حوصله نوشتنش رو نداشتی حداقل میدادی به یکی از اعضای تیم تا اون خبر رو تنظیم کنه S0 (43) Wall
پاسخ
با سلام ...
میخواستم بدونم چجوری میتونم با تیم گیمفا همکاری داشته باشم .
به نطر خودم به درجه از توانایی در نویسندگی رسیدم . البته نطر بنده چندان مهم نیست و مهم
نطر دیگرانه .
ولی در هر حال بسیار خوشحال میشم که بتونم در آینده همکاری هایی با سایت گیمفا داشته باشم .

لطفا راهنماییم کنین . از کجا شروع کنم ؟
پاسخ
(01-12-2016, 04:30 PM)سجاد محمدی پور نوشته است: با سلام ...
میخواستم بدونم چجوری میتونم با تیم گیمفا همکاری داشته باشم .
به نطر خودم به درجه از توانایی در نویسندگی رسیدم . البته نطر بنده چندان مهم نیست و مهم
نطر دیگرانه .
ولی در هر حال بسیار خوشحال میشم که بتونم در آینده همکاری هایی با سایت گیمفا داشته باشم .

لطفا راهنماییم کنین . از کجا شروع کنم ؟
درود.. 
در حال حاضر برای نویسندگان سایت، ظرفیت تکمیل هست ولی اگر فردی ماهر و کارکشته در نویسندگی هستید، حتما جذب تیم سایت هم خواهید شد. برای خبرنگاری هم میتونید جذب کادر خبری شوید.
اما برای همه این کارها، باید نمونه کارهای خود را در قالب یک پست نقد و بررسی یا خبر، در انجمن ارسال کنید و به اطلاع سردبیر یا سرپرستان هم برسونید.
برای اطلاعات بیشتر به سردبیر سایت مراجعه کنید:
https://forum.gamefa.com/User-Hamed-Zahedi
[تصویر: Wolves_ofThe_North.jpg]
پاسخ
سلام علیکم
نمیدونستم این مسئله رو باید کجا برسونم، توی تاپیک مشکلات سایت، ارتباط با اعضای تحریریه، تاپیک پیشنهادات و انتقادات یا... (؟)
در سایت انگلیسی گیمفا خبر جدیدی منتشر شد، که اولش خوشحال شدم (از اینکه سایت بالاخره نویسنده پیدا کرده) بعد که خبرو خوندم احتمالم به یقین تبدیل شد (که شاید اونطوری که باید کیفیت نداشته باشه درخور گیمفا، کاربر یا نویسنده dokhtar-khoob) و بعد که دیدم خیلی ساختارش شبیه خبر سایته، متوجه شدم که با google translate ترجمه و منتشر شده !
نمیدونم چرا این حرکت حتی باید صورت بگیره، آیا کاربرهای گیمفا و یا حیطه فعالیت های گیمفا انقدر بی احترام و کم ارزشه که سایت با استفاده از google translate آپدیت بشه؟ والا این مسئله فکر نکنم تقصیر من هم باشه، با توجه به اینکه با آقای نراقی قرار گذاشتیم فعالیت منظمی نباشه (و تازه میخواستیم با آقای حسینجان زاده بریم سراغ سازنده های ایرانی برای گرفتن مصاحبه و ترجمشون) تا اینکه دیدم دسترسیم از سایت گرفته شده، من هم دیگه سراغشو نگرفتم. آیا این مربوط به سیا ست جدید سایت با توجه به حامد زاهدی میشه؟ (چون ایشون دسترسی منو از سایت گرفت و گفت چیزی به اسم "نویسنده افتخاری" توی سیستم جدید نداریم، که ما اونم گفتیم باشه و حرفی نزدیم)

حالا که به قرار قبلی احترامی گذاشته نشد، اگر سایت میخواد به فعالیتش ادامه بده، خواهشاً یک فراخوان درست و حسابی بزنید و یک فردی که دانش کافی داره در این زمینه استخدام کنید برای آپدیت بخش انگلیسی. اینطوری درست نیست. در اون سایت نقدی هست که حداقل باعث شد یکی از اعضای متاکریتیک با گیمفا وارد مصاحبه بشه (که قضیه اونم بخاطر هیچی بسته شد!) نه تعریف میکنم و نه میگم خوبه، اما این حداقل احترامی هستش که میشه به کار گذاشت. اینطوری درست نیست. امیدوارم این مطلب رو برسونید. تشکّر
[تصویر: irosbr2pxrvt.jpg]
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تاپیک انتقادات و پیشنهادهای تحریریه گیمفا dark_prince277 45 10,226 04-11-2016, 07:10 PM
آخرین ارسال: Tyrion
  بیوگرافی اعضای تحریریه سایت گیمفا dark_prince277 44 14,587 08-29-2015, 01:06 PM
آخرین ارسال: The White Witcher

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان