|


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
#1
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97


برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه
از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی
که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد
برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت
نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.
بویژه در محور برنامه ریزی که محاسبه وضعیتها مقداری

برای همکاران مبهم بود حذف شده است  ارزیابی اولیه و خلاقیت فرم خودارزیابی
امسال هیچ گونه نمره ای توسط مدیر قرار داده نمی شود
و این وظیفه مدرسان و ارزیابان تدبیر خواهد بود.
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
 
عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید
1– عناوين و فعاليت ها
2– عناوين مورد نظر معاونت هاي مختلف ستادي
3- تفكيك برنامه ريزي از فرايند هاي ديگر
4- شيوه ي امتياز دهي در خودارزيابي اوليه و پاياني
5- فرمول محاسبه رشد
6- شكل و محتواي جداول

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
 
ملاک هافعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه
محور آموزش ویادگیری:7ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز98
محورفوق برنامه وپرورشی:5ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز49
محورسلامت وتربیت بدنی:7ملاک_37فعالیت_سقف امتیاز56
محور مشارکت:3ملاک_9فعالیت_سقف امتیاز35
محور نظارت:1ملاک_3فعالیت_سقف امتیاز21
محور اداری مالی:2ملاک_11فعالیت_سقف امتیاز21
محور برنامه ریزی:2ملاک_6فعالیت_سقف امتیاز14
محور خلاقیت:1ملاک_4فعالیت _سقف امتیاز 7

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شود
تعداد ملاک ها28
تعداد فعالیتها :114
جمع امتیاز 301عداد ملاک ها از 36 به28 ملاک کاهش یافته است.
تعداد فعالیت ها از146 تا به114 کاهش یافته است

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
 
مقدمه
اهداف دوره ابتدایی
چشم انداز – رویکردهای مدرسه
مدرسه در افق چشم انداز 1404 – بیانیه مأموریت
چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
چرخش های تحول آفرین
صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
تحلیل محیطی محور اداری و مالی
برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
نحوه محاسبه سرانه

 
اطلاعات و مشخصات آموزشگاه
 
اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه 
اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
میثاق نامه دانش آموزی
مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
منشور اخلاقی کارکنان
درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
تاییدیه برنامه
شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
اهداف کلان آموزشی و پرورشی
جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبير به صورت ماهانه
تقويم اجرايي بهبود فرآيند مديريت مدرسه
فرم ارزيابي بهبود فرآيند
فرم ارزيابي بيروني فرآيندي
تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
فرم بازديد معلمان
صورتجلسات طرح تدبير
فرم هاي برنامه محوري و نظارت
فرم هاي پرورشي

 
جدول گام های تدبیر6 جدول برنامه تدبیر
جدول شماره 1 مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
جدول شماره 2 چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره 6 است
جدول شماره 3 فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است
جدول شماره 4 نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است
جدول شماره 5 نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است
جدول شماره 6 فرم ارزیابی بهبود فرایندها است

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
 
برنامه عملیاتی دبستان
فهرست مطالب
فصل یک : مقدمه 5
مقدمه 5
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 6
برنامه در افق چشم انداز 1404 7
اهداف دوره ابتدایی 9
اهداف طرح تدبیر 11
دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
فصل دوم : مشخصات آموزشگاه 12
الف  شناسنامه آموزشگاه : 12
ب- امکانات و تجهیزات : 12
ج- مشخصات فیزیکی مدرسه : 13
د ) نهادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه : 13
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
فصل سوم : نیروی انسانی 14
 مشخصات مدیر و کادر اداری : 14
 فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه : 14
2-1 : مشخصات نیروی اداری مدرسه در یک نگاه 15
3- آمار معلمان و مشخصات آنان : 15
4- آمار دانش آموزان به تفکیک پایه : 16
5- آمار اعضای شوراهای موجود در مدرسه : 16
5-1 :  اعضای شورای مدرسه : 17
5-2 :  اعضای شورای معلمان : 17
5-3 :  اعضای شورای مالی : 18
5-4 :  اعضای شورای دانش آموزی : 18
5- 5 :  اعضای شورای انجمن اولیا : 18
6- میزان سواد اولیا : 19
7- میزان جلب مشارکت های مردمی : 19
* جدول تعیین نیازها و اولویت های مدرسه و تدوین اهداف : 20
تعاریف اصطلاحات 20
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
فصل چهـارم : تقـویم اجـرایی 23
1-تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه 23
2- تقویم اجرایی برنامه ها و مناسبت ها 24
 جدول زمان بندی شورای مدرسه 34
 جدول زمان بندی شورای معلمان 35
 جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان 36
 جدول زمان بندی شورای دانش آموزی 37
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
فصل پنجم : برنامه عملیاتی 38
گام های تدوین  و عملیاتی 38
جدول شماره 3 محور 2 : آموزش و یادگیری 39
جدول شماره 3 محور 3 : فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه 46
جدول شماره 3 محور 4  : تربیت بدنی و سلامت 51
جدول شماره 3 محور 5  : مشارکت 59
جدول شماره 3 محور 6  : اداری و مالی 62
جدول شماره 3 محور 8  : نظارت و ارزیابی 64
جدول ماتریس وswot  : 65
دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
فصل ششم : ضمائم و اسناد 66
الف  میثاق نامه ها 66
میثاق نامه وپایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان 66
میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان 67
میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان 69
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
 
فصل یک : مقدمه
 
مقدمه
در سال
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وزارت آموزش و پرورش
رویکردها و الگوهای مختلفی برای مهندسی مجدد تحول و کیفیت بخشی
در نظام تعلیم و تربیت ارائه نموده است
در این کوشش گسترده به دنبال افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت آینده
سازان این مرز و بوم سترگ ، خاصه مقطع ابتدایی می باشد
که در سال گذشته به صورت طرح اجرا و در سال جدید با عنوان برنامه تدبیر به کلیه
مدارس دارای مدیران مستقل ابلاغ گردیده است .
صاحب نظران و مدیران الگوی در مدیریت مدرسه ارائه داده اند
که در آن اندیشه ها ، توانایی ها ، خلاقیت ها ،
مهارت ها و تجارب منابع انسانی را گران بهاترین دارایی و سرمایه دانسته
و مدیریت آن را مهمترین وظیفه مدیران و مدیریت تشخیص داده اند
که با اتکا به آن می توان بسیاری از مشکلات و مسائل را برطرف نمود .
بر این اساس مدیریت مدرسه را مدیریت منابع انسانی ،
دانش آموزان ، معلمان با کارکنان اولیا و تسهیل شرایط برای اشتراک دانش ،
تجربه ، مهارت ، توانایی و .... برای آنها دانست .
این برنامه مدارس دوره ابتدایی را با نهادینه کردن بنرماه محوری ،
مشارکت جویی و ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت عملکرد مدرسه به
سطح و میزانی از اعتماد و اطمینان و تعالی می رساند که مدیران می توانند
آمادگی خود را برای ارزیابی شدن توسط ارزیابان بیرونی و مسئولان اعلام نمایند .
با توجه به اینکه مدرسه نقشی مهم در رویارویی ، خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان ایفا می نماید
و قادر است تفکر خلاق و پویا را پرورش دهد و انسان هایی مولد
و نوآور و خلاق و کاوشگر را تربیت کند . مدرسه به عنوان یک واحد
عملیاتی نظام آموزشی و پرورشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت رسمی
در آن جریان دارد و سیال الست توانایی دارد قدرت فکر و مهارت ذهنی فراگیران
خود آنگونه تقویت کند که به سهولت بتواند برای دست یابی به راه حل های مناسب
و واقع بینانه به آفرینش ایده های جدید بپردازد و یا می تواند با ارائه تکلیف
و عدم توجه به تفاوت های فردی و یا عدم شناخت و بی توجهی
به ویژگی های فراگیران سبب شود که قدرت خلاقیتشان به تدریج کاهش یابد .
پس باید گفت : که یک مدرسه دارای برنامه ی مرتب و اعضای متعهد
و معلمان مسئولیت پذیر بهترین محیط برای پرورش دانش آموزان
خلاق و نوآور است . بنابراین اگر پرورش خلاقیت و رشد و تعالی آینده
سازان ما دارای اهمیت باشد مدیریت مدرسه باید با برنامه ریزی دقیق
و با مشارکت همه ی آنان به بهترین کیفیت دست یابد .
طرح تدبیر مدارس ابتدایی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
در سند تحول بنیادین، به این نکته اشاره شده است که عرصه ی تعلیم و تربیت
یکی از مهم ترین زیرساخت های تعالی همه جانبه ی کشور و ابزاری جدی
در راستای ارتقای سرمایه ی انسانی شایسته ی کشور در زمینه های گوناگون است
و از این رو، تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران همچون احیای تمدن
عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در بین ملت ها و کسب آمادگی
برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان های عالم،
متقی و آزاده و خلاق است و این تعلیم و تربیت باید بتواند «حیات طیبه»، «جامعه ی عدل
جهانی» و «تمدن اسلامی – ایرانی» را تحقق بخشید. در پرتو چنین
سرمایه ی انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق
حکومت جهانی «انسان کامل» را پیدا می کند و در سایه ی چنین
حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشری به شکوفایی و کمال خواهد رسید.
طرح تدبیر مدارس ابتدایی
در فصل اول سند تحول بنیادین که تحت عنوان «کلیات» نامگذاری شده است،
اصطلاحات و واژگان کلیدی به کار رفته در سند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند
و تعریف شده اند. مانند : «نظام تعلیم و تربیت رسمی
و عمومی» ، «تعلیم و تربیت»، «ساحت های تعلیم و تربیت
»، «نظام معیار اسلامی»، «شایستگی های پایه
»، «هویت»، «معلم و مربی» «جامعه ی اسلامی»، سنین
لازم التعلیم»، «حیات طیبه»، «چشم انداز»، و «نظام دوری».
در فصل دوم که تحت بیانیه ی ارزش ها نامگذاری شده است،
پس از بیان منابع ارزشی سند، به 30 گزاره ی ارزشی که محور نظام
تعلیم و تربیت است، اشاره شده است . از مهمترین این گزاره ها
           می توان به  : 1- آموزه های قرآن کریم 2- آموزه های مهدویت
و انتظار 3- میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره) و . . . اشاره کرد.
طرح تدبیر مدارس ابتدایی
فصل سوم تحت عنوان «بیانیه ی مأموریت» نامگذاری شده است
که در این قسمت به این نکته اشاره شده است که نهاد آموزش و پرورش مأموریت دارد
تا با تأکید بر شایستگی های پایه، زمینه ی دستیابی دانش آموزان
در سنین لازم التعلیم طی 12 پایه ی تحصیلی (چهار دوره ی سه ساله)،
به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانی
را به صورتی منسجم و نظام مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد
و اثربخش فراهم سازد و انجام این مهم نقشی زیرساختی
در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.
طرح تدبیر مدارس ابتدایی
به ویژگی های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 1404 می پردازد.
در این فصل مبحثی ذیل عنوان «مدرسه در افق چشم انداز» مطرح گردیده است
که طی آن به این نکته اشاره شده است که بر پایه چشم انداز 1404، «مدرسه جلوه ای
از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه ی خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت،
زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته ی
هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه و رهنامه ی
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97
فصل پنجم تحت عنوان «هدف های کلان» نامگذاری گردیده است
که در مجموع به 8 هدف کلان زیر اشاره شده است: 1- تربیت انسان
متعهد 2- ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت 3- گسترش عدالت آموزشی
4- برقراری نظام کارآمد مدیریت انسانی
5- افزایش مشارکت همگانی
6- بهسازی در نظام برنامه ریزی آموزشی
7- افزایش کارایی در نظام تعیلم و تربیت
8- کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام

 
پاسخ
#2
عالی S0 (86)
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود رایگان دوره آموزشی E-Commerce farazNetwork 0 196 10-21-2019, 03:13 PM
آخرین ارسال: farazNetwork
  دانلود رایگان دوره آموزشی PHP & MySQL farazNetwork 0 155 10-21-2019, 03:11 PM
آخرین ارسال: farazNetwork
  دانلود 40 موسیقی بیکلام دلنشین Instrumental 0 383 04-20-2018, 04:30 PM
آخرین ارسال: Instrumental
  دانلود-رایگان-فایل-عبارت-تاکیدی daryayeomid 0 385 07-11-2017, 06:23 AM
آخرین ارسال: daryayeomid
  طراحی سایت دانلود فایل sitecode 0 488 04-22-2017, 02:06 PM
آخرین ارسال: sitecode

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان